Představení systému

predstaveni

Systém

Využijte možnosti centrální správy kulturních a sportovních center za využití moderních technologií.

Celý systém může být centrálně spravován softwarem Stormware POHODA. Ten poskytuje správci okamžitý přehled a rychlý reporting nad celým systémem či daným provozem. Samozřejmostí jsou přehledné tiskové sestavy pro ještě jednodušší práci s daty.

 Celý systém může být propojen prostřednictvím sítě VPN (virtual private network), prostřednictvím internetu. Nezáleží tedy na tom, kde se jednotlivé provozy nacházejí. Důležité je pouze stabilní připojení k internetu.

stanice

Stanice

Srdcem jednotlivých provozů jsou výkonné dotykové terminály Partner Tech, na kterých pracuje profesionální pokladní software FINTA. Software FINTA patří ke špičce v oboru pokladních systémů především díky své spolehlivosti a vysokému stupni použitelnosti v mnoha aplikacích.

motto